Copyright

Alle inhoud op deze website, onze facebookpagina’s (http://www.facebook.com/sintjorishoeve, http://www.facebook.com/groups/sintjorishoeve en http://www.facebook.com/manegestjorishoeve) en onze YouTube account (gebruikersnaam: manegesintjorishoeve) is onderhevig aan deze copyrightvermelding.


Tekstinhoud mag vrij gekopiëerd worden mits duidelijke bronvermelding: ten minste de naam van de manege, url van onze website en datum van overname. Onze logo’s mogen ook vrij gebruikt worden. Contacteer ons, wij voorzien je van het juiste logo. Heb je extra inhoud nodig, ben je ook welkom om contact met ons op te nemen.


Foto’s en video’s mogen enkel vrij gekopiëerd worden indien er geen personen herkenbaar op de foto of video staan. Anders heb je een voorafgaandelijke toestemming van deze personen nodig (schriftelijk of ev. stilzwijgend indien je deze mensen goed kent). Dit om de privacy van de mensen op die foto of video te vrijwaren. Er moet niettemin altijd een duidelijke bronvermelding bij de gekopiëerde inhoud geplaatst worden: ten minste de naam van de manege, url van onze website en datum van overname.


De manege* behoudt zich het recht om deze copyrightvermelding ten allen tijde aan te passen zonder expliciete mededeling.
* Hiermee wordt bedoeld: de vzw Sint-Jorishoeve, Emmanuel Fillet, de webmaster van deze website, de lesgevers en begeleiders in opdracht van de vzw Sint-Jorishoeve.