Onze lesgevers geven groepslessen aan volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar. Je kan aan een groepsles deelnemen met eigen paard of manegepaard.


Prijs


Groepsles (1 uur) met

Abonnement van 10 lessen + 1 gratis ook beschikbaar.


Meer informatie


Alvorens contact op te nemen met de manege voor verdere vragen, lees zeker eerst alle volgende informatie:

Groepslessen

De manege organiseert zelf geen privélessen, maar staat toe dat er privéles gegeven wordt mits reservatie van de piste op hiertoe voorbehouden uren. Dit kan zowel met een lesgever van de manege als met een eigen lesgever. De prijs van de les wordt dus bepaald door het huurgeld voor de piste en de prijs van de lesgever.


Het is echter niet mogelijk privéles te volgen met een manegepaard.


De veiligheidsvoorschriften en algemene huisregels (PDF) en reglementering van de piste (PDF) dienen nageleefd te worden, ook door niet-ruiters.


Privélessen

Ook voor kinderen en volwassenen met een mentale of fysieke achterstand vanaf 7 jaar zetten wij ons in. Voor de ruiter kan dit in positieve zin bijdragen op fysiek, mentaal, psychisch en sociaal vlak. De “hippische uurtjes” worden begeleid door een enthousiast en gemotiveerd team van vrijwilligers.


Prijs


Groepsles “Hippische begeleiding” (1 uur) met

Abonnement van 10 lessen + 1 gratis ook beschikbaar.


Meer informatie


Alvorens contact op te nemen met de manege voor verdere vragen, lees zeker eerst alle volgende informatie:

Hippische begeleiding