Betalen

De les dient dezelfde dag in de kantine te worden betaald.

De les dient ook (volledig) betaald te worden in geval

De verantwoordelijk persoon kan als gunst een uitzondering op deze regel toestaan.


Prijzen lessen

Voor een groepsles (1 uur):

De manege kan beslissen een korting toe te kennen (bv. bij de verjaardag van de ruiter). Dit kan door de ruiter/ouder niet als een verworven recht worden beschouwd.


Voorwaarden gebruik abonnement


Voorwaarden gebruik cadeaubon