Inschrijven en uitschrijven

Alle administratie i.v.m. de groepslessen vindt plaats via ‘Mijn Sint-Jorishoeve’ op onze website. Iedereen die bij ons paardrijdt moet zijn/haar gegevens doorgeven via ‘Mijn Sint-Jorishoeve’ en heeft zodoende persoonlijke aanmeldingsgegevens (gebruikersnaam en paswoord) ter beschikking.


1. Inschrijven

Inschrijven voor de eerste maal kan enkel door langs te komen op een zondag tussen 13 en 15u. Er zijn verschillende mogelijkheden die de manege je dan kan voorstellen:

Voor bestaande ruiters zijn er 2 mogelijkheden om ingeschreven te worden voor een groepsles:

1. Vaste plaats

Mensen die een vaste plaats hebben voor een les zijn automatisch wekelijks ingeschreven voor dit lesuur. Je ziet dit terug in je kalender in ‘Mijn Sint-Jorishoeve’ als je een vaste plaats hebt in één of meerdere lesuren.

We houden dan elke week een plaats voor je vrij, dus we verwachten dan ook dat je er zo goed als elke week bent. In uitzonderlijk geval kan je je via ‘Mijn Sint-Jorishoeve’ uitschrijven (zie paragraaf 2 hieronder).

Het aanvragen van een vaste plaats kan via de verantwoordelijk persoon van de manege.

Ben je te weinig aanwezig kan de manege beslissen je vaste plaats op te zeggen. Je wordt hier dan over geïnformeerd en je dient indien gewenst je vaste plaats opnieuw aan te vragen bij de manege.

Wie een vaste plaats heeft in één of meerdere lessen, heeft automatisch ook een vrije plaats voor zijn/haar lesniveau. Dat betekent dat je jezelf via ‘Mijn Sint-Jorishoeve’ kan inschrijven voor een andere les als je eens een extra keer wil komen rijden of voor een begeleide wandeling (indien je voldoet aan de voorwaarden).

2. Vrije plaats

Wil of kan je niet wekelijks naar dezelfde les(sen) komen, is er de mogelijkheid om jezelf week op week in te schrijven via ‘Mijn Sint-Jorishoeve’.

Merk op dat er voorrang wordt gegeven aan de ruiters met vaste plaats: hun plaats houden we per definitie vrij. Het is natuurlijk wel mogelijk dat een les niet volzet zit met enkel vaste ruiters en een ruiter met vaste plaats zich sporadisch eens kan uitschrijven.

Heb je je 5 weken lang niet ingeschreven voor een les, wordt je vrije plaats automatisch door ons systeem opgezegd en dien je de plaats opnieuw aan te vragen bij de manege.

Uitzondering: Springles

In de springles werken we vanwege het kleiner aantal beschikbare lesplaatsen met tweewekelijkse plaatsen. In principe schrijft de manege je in voor de les en houdt de manege dus om de 2 weken een plaats voor je vrij.

Wil of kan je niet tweewekelijks deelnemen, is er de mogelijkheid om jezelf week op week in te schrijven via ‘Mijn Sint-Jorishoeve’, maar er wordt ook hier voorrang gegeven aan de ruiters met tweewekelijkse plaats.

Omdat het om te leren springen zo belangrijk is alle basis goed onder de knie te hebben en je paard goed onder controle te kunnen houden, kan je enkel deelnemen aan de springles als je een vaste plaats hebt in minstens één van de gewone (gevorderden) groepslessen.

Maximum aantal ruiters in de les


2. Les afzeggen

Uitschrijven kan via ‘Mijn Sint-Jorishoeve’ kosteloos tot 1 dag voor de les. Je uitschrijving is enkel toegekomen bij de manege indien je op het scherm in ‘Mijn Sint-Jorishoeve’ een bevestiging ziet (deze krijg je normaal ook automatisch per mail toe).

We vragen om zo snel mogelijk uit te schrijven, zodat de lesgever zo snel mogelijk op de hoogte is (bv. voor de paardenverdeling) en eventuele andere geïnteresseerden jouw plaats kunnen overnemen.

Een berichtje naar de lesgever mag natuurlijk, maar is niet verplicht en vervangt de online afzegging niet.

Wil je in de toekomst helemaal niet meer komen, vraag dan de verantwoordelijke van de manege om de vaste plaats op te zeggen zodat je in de toekomst niet meer ingeschreven bent. Maar veel liever hebben we natuurlijk dat je lesgever en de manege tijdig op de hoogte worden gebracht van eventuele problemen of opmerkingen, misschien kunnen we hier nog op inspelen. Wij zijn er voor jullie!


3. Laattijdige afzegging van de les

Het kan altijd eens gebeuren dat je vergeet de les af te zeggen of dat je op het laatste moment ziek wordt. Ook dan moet je jezelf (of je kind) zo snel mogelijk uitschrijven via ‘Mijn Sint-Jorishoeve’.

Is het de eerste keer dat een les laattijdig wordt afgezegd, moet je de les normaal gezien niet betalen. Je krijgt van de manege immers een “joker” die automatisch ingezet wordt bij de eerste laattijdige afzegging. Vanaf de tweede keer (op een half jaar tijd) moet een les die te laat afgezegd wordt toch vergoed worden in onze kantine. Merk op dat we deze regel hanteren ongeacht de reden van afwezigheid. Het is voor ons onmogelijk om steeds de reden op te vragen bij ruiter/ouders of op waarheid te controleren (helaas wordt er dikwijls gelogen). De verantwoordelijk persoon van de manege kan wel als gunst beslissen om een uitzondering te maken.

Er kunnen uitzonderingen zijn, zoals bv. oefenlessen voor het brevet, die niet afgezegd kunnen worden en waarbij de joker dus niet kan ingezet worden.

Als je al te laat bent, maakt het in de perceptie van de manege toch nog een groot verschil of je de les alsnog (laattijdig) afzegt dan wel dat je helemaal niet afzegt. Dit kan een impact hebben op de tolerantie van de manege in andere situaties.


4. Deelname met eigen paard of manegepaard

In ‘Mijn Sint-Jorishoeve’ kan je per les aangeven of je met eigen paard of met manegepaard wil deelnemen. Verandert dit, geef het dan in voorkomend geval zo snel mogelijk aan via ‘Mijn Sint-Jorishoeve’ zodat de lesgever op de hoogte is en de verdeling van de manegepaarden zo optimaal mogelijk kan verlopen.

Heb je een vaste plaats kan dit ook structureel worden geregeld: altijd met eigen paard of altijd met manegepaard. Je kan hiervoor contact opnemen met je lesgever of met de verantwoordelijk persoon van de manege. Ook dan is het nog mogelijk om sporadisch toch nog eens met manegepaard of eigen paard deel te nemen, je kan dit aangeven in ‘Mijn Sint-Jorishoeve’.


5. Gaat de les door in de vakantie of op feestdagen?

De les gaat altijd door (ook in de vakantie of op feestdagen) tenzij tegenbericht van de manege, veelal verstuurd per mail of sms. Als je niet wil of kan komen op deze dagen, vergeet dan niet tijdig uit te schrijven en rekening te houden met de mogelijke consequenties van dikwijls afwezig te zijn als je een vaste plaats hebt.