Lesniveaus

We bieden groepslessen aan op recreatief niveau.

Voor ruiters die op competitief niveau willen trainen, bieden we privélessen aan met eigen paard.

Het lesniveau wordt bepaald o.b.v. je kennis en kunde naast en op het paard.

De volledige eindtermen voor elk lesniveau vind je in dit document (PDF).


Samenvatting lesniveaus groepslessen in grote lijnen

Ik heb nog nooit of slechts weinig paardgereden, of het is erg lang geleden. > STARTER

Ik heb al een beetje paardgereden of het is vrij kort geleden. Ik ben zelfstandig in de stal (al dan niet met hulp van mijn ouders). Ik kan mijn paard al wat besturen en heb al wat ervaring met draf. Ik heb nog slechts enkele keren gegaloppeerd. > BEGINNER

Ik heb al meer ervaring en kan mijn paard goed besturen in stap en draf. Ik heb al wat ervaring met galop en heb hierbij een goed evenwicht. > HALFGEVORDERDE

Ik heb al veel ervaring met paardrijden. Ik kan mijn paard zeer goed besturen in stap en draf en kan ook al goed galopperen. > GEVORDERDE


Hippische begeleiding: wat is dit?

De les “Hippische begeleiding” is bedoeld voor jonge ruiters tussen 7 en 8 jaar (kan variëren o.b.v. de maturiteit van het kind). De eindtermen zijn dezelfde als voor de lessen “Introductie tot paardrijden”, maar we voorzien meer individuele begeleiding per ruiter en er is meer ruimte dan in de gewone lessen om op een meer speelse manier bepaalde vaardigheden aan te leren.


Ruiters met een beperking

Begin 2017 hebben wij besloten ons aanbod voor ruiters met een fysieke of mentale beperking af te bouwen en ons hierin niet verder te specialiseren. De reden is dat wij ons vooral willen richten op onze hoofdactiviteit zodat we deze zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Het uurtje hippische begeleiding dat we voordien met succes hebben voorzien heeft een andere aanpak nodig dan de rest van ons aanbod.

Ruiters met een lichte beperking die zelfstandig kunnen functioneren kunnen na overleg met de manege deelnemen aan de gewone lessen.


Ruiters van 4-6 jaar

De manege heeft geen aanbod voor kinderen jonger dan 7 jaar.


We zijn er echter wel voorstander van dat de kinderen tegen die tijd al eens kennisgemaakt hebben met paarden en pony’s. Ken je iemand die een brave en geschikte pony of paard heeft om je kind al eens te laten kennismaken, ga daar dan zeker eens langs.


Enkele voorbeelden van wat de kleuter al kan doen als een vorm van paardengewenning:Voor je eigen veiligheid en die van je kleuter volg je altijd de instructies van de eigenaar van de pony of het paard en dring je nooit aan om een bepaalde activiteit te doen met de pony als de eigenaar hier niet toe bereid is.


Overgang naar een hoger lesniveau

Zodra de ruiter alle eindtermen die op de voortgangsfiche staan goed beheerst, mag hij/zij met goedkeuring van zijn/haar lesgever in principe over naar het bovenliggende lesniveau.

Met de verantwoordelijk persoon van de manege wordt dan, in geval van vaste plaats, verder afgesproken in welke les(sen) de ruiter dan kan deelnemen afhankelijk van de beschikbaarheid.