Voorwaarden deelname groepslessen

1. Leeftijd

De ruiter voldoet aan de minimale leeftijd, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken met de verantwoordelijk persoon van de manege. Zie verder de pagina “Lesniveaus” voor meer informatie over de verschillende groepen.

Ruiters onder de 12 jaar die nog niet alle taken voor en na de les zelfstandig kunnen uitvoeren, dienen te worden begeleid door een persoon die dit wel kan. Deze persoon dient dus elders ervaring te hebben opgedaan of samen met de ruiter de instaplessen van de manege te hebben doorlopen.

Ook al heeft de ruiter fysiek de juiste leeftijd, veel hangt af van de mentale leeftijd. Bij jonge kinderen die willen beginnen paardrijden evalueren we periodiek of de ruiter al klaar is voor de gewone lessen dan wel of de les ‘Hippische begeleiding’ beter past.


2. Gewicht

Volgende maxima worden gehanteerd voor deelname met onze manegepaarden:

We gaan je in normale omstandigheden niet op een weegschaal gaan laten staan of je lengte meten, maar we vragen je voor het welzijn van onze paarden zelf deze richtlijn na te leven.

In overleg met de manege kunnen hier voor gevorderde ruiters (die het paard minder storen tijdens het rijden) uitzonderingen gemaakt worden.


3. Ingesteldheid

Een correcte ingesteldheid is onontbeerlijk. Niet alles kan en zal altijd lopen zoals jij het liefst had gezien. Ook moet er rekening gehouden worden met de lesgever, de mederuiters, de vrijwilligers van de manege, het materiaal van de manege, etc.

Enkele voorbeelden waarmee je rekening mee moet houden:


4. Communicatie

Je leest alle mails van de manege grondig na, want de manege stuurt regelmatig belangrijke informatie over je lessen (of die van je kind), activiteiten of de werking van de manege in het algemeen.

De manege heeft ook verschillende community groepen op Facebook. Deelname hieraan is niet verplicht maar wel aan te raden zodat je op een leuke manier op de hoogte blijft van wat er leeft in en rond de manege. De berichtjes in deze groepen komt immers niet enkel van de manege maar ook van collega-ruiters, -ouders, -pensionklanten, etc.


5. Verdere reglementering naleven

Als je (of je zoon/dochter) deelneemt aan de groepslessen van de manege ga je akkoord met alle onderdelen van het reglement en zal je dit naleven (ook als ouder). Enkele voorbeelden uit de rest van het reglement (inclusief huis- en veiligheidsregels):