Huis- en veiligheidsregels

Onderstaande regels zijn na te leven door iedereen: ruiters, ouders, pensionklanten, kantineklanten en alle andere bezoekers. Dit om de manege voor iedereen een aangename plaats te houden en voor de veiligheid van iedereen.

De manege is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. In geval van ongeval dient de persoonlijke verzekering “lichamelijke ongevallen” van het slachtoffer te worden aangesproken. N.B.: Een zulke verzekering kan via de manege afgesloten worden.


1. Orde en netheid

 

2. Roken


3. Paarden en veiligheid