Pensionstalling


1. Orde en netheid


2. Paarden en veiligheid


3. Onderling overeenkomen


4. Wie doet wat?

Taken van de manege

Taken van de eigenaar van het pensionpaard


5. Betalen

Prijs pensionstalling per maand

De betaling dient in de kantine (tijdens de openingsuren) te gebeuren ten laatste de 15e van de huidige maand. Bijvoorbeeld: Voor de maand oktober dient er uiterlijk op 15 oktober betaald te worden.


6. Aankomst en vertrek

Het aankomst- of vertrekmoment moet op voorhand met Manu worden afgesproken.

Bij aankomst dient onmiddellijk een kopie van de paspoort van het paard aan Manu worden bezorgd.

Bij aankomst in de loop van een maand wordt de prijs pro rata gehanteerd en dient het bedrag ten laatste aan het einde van de maand in de kantine worden betaald. Bij vertrek in de loop van een maand wordt de prijs pro rata gehanteerd en dient het bedrag nog voor het vertrek in de kantine worden betaald.


7. Halfpension

Enige formule met halfpension is niet mogelijk:

Wil je je paard en bijbehorend het pensiongeld delen met andere mensen, is dit volledig onder je eigen verantwoordelijkheid.