Taken na de wandeling

Merk op: Onderstaande uitleg is vooral bedoeld voor ruiters die met manegepaard deelnemen.

Indien nodig dient een volwassene of jongvolwassene te helpen bij de taken na de wandeling.


1. Afzadelen

Normaal neem je eerst het zadel af. Zorg hierbij dat het paard niet op de teugel kan gaan staan. Heeft je paard eten in de voederbak, doe dan eerst het hoofdstel uit.

Leg het materiaal niet op de grond zodat het niet vuil wordt. Anders heeft de volgende ruiter veel extra werk om het schoon te maken.

Zadel en doeken afnemen

Verzorging

Hoofdstel uitdoen

Draagt je paard getten, vergeet deze dan niet uit te doen bij je paard en terug aan de stal te hangen.


2. Materiaal wegleggen


3. En verder

Zorg ervoor dat je de grendels van de stal goed dichtdoet: heeft de stal meerdere grendels doe je ook de onderste grendel dicht, heeft de sluiting een veiligheidsklepje zet dit dan tegen de grendel.

Kijk na of je paard proper water heeft om te drinken. Zo niet, signaleer dit bij de begeleider of de verantwoordelijke van de manege.

Het paard afspuiten mag enkel met toestemming van de begeleider of de verantwoordelijk persoon. De paarden moeten nadien ook afgedroogd worden (ook onderaan de benen en voeten).

Een deken opleggen bij de manegepaarden mag voor het welzijn van de paarden enkel onder strikte voorwaarden.

  1. Dit mag enkel als het buiten koud is en als je het paard eerst grondig hebt drooggewreven, maar het paard toch nog nat is.
  2. Het is verplicht om het fleecedeken ong. 30 min. na het opleggen er weer af te halen.
  3. Dekens na gebruik terug netjes opplooien en terughangen op hun plaats.
  4. Let erop dat het deken dat je gebruikt niet te klein is voor het paard.
  5. Doe voor je eigen veiligheid je paard een halster aan bij het aandoen en uitdoen van het deken, en ga niet achter het paard staan.


Wie is verantwoordelijk en wat als ik iets verkeerd doe?

Ook bij de taken na de wandeling is de ruiter zelf verantwoordelijk. Zelfs als je hulp vraagt van iemand anders dien je dit mee op te volgen en te controleren of alles correct gedaan wordt. Wees ruiterwaardig en toon ook de nodige inzet voor de taken na de wandeling. Moe zijn of snel willen vertrekken is geen excuus. Ouders dienen dan ook hun kind de nodige tijd te voorzien na de wandeling zonder hen op te jagen om sneller te werken.

Dit wordt op regelmatige basis steekproefsgewijs gecontroleerd door de begeleider of de verantwoordelijke van de manege. De consequenties die eraan verbonden zijn worden geval per geval beoordeeld. In principe kan de manege je weigeren in de les/wandeling als er nalatigheden zijn in de taken na de wandeling of als het reglement op een andere manier niet wordt nageleefd.