Tijdens de wandeling

Volgende richtlijnen worden op wandeling gehanteerd met het oog op de veiligheid van alle ruiters:

Enkele verbale signalen die gegeven dienen te worden door de deelnemende ruiters op een specifieke wijze:

Verbale signalen die de begeleider kan geven naar de groep toe:

Als het de begeleider lukt (i.v.m. de hevigheid van het begeleiderspaard):

Geef signalen van de begeleider door naar de ruiters achter je, tenzij dit het houden van controle over je eigen paard belemmert.

De begeleider kan de ruiter weigeren voor toekomstige wandelingen als de ruiter niet kundig genoeg blijkt of de regels niet naleeft. Dit voor de veiligheid van de ruiter zelf en de andere ruiters en voor het vlot verloop van de wandeling voor de andere ruiters.

Rij je met eigen paard, is het verboden deel te nemen met een paard dat op consistente wijze de veiligheid van de andere ruiters in het gedrang brengt.

Is er een paard in de wandelgroep geblesseerd, kan de begeleider beslissen sneller terug te keren naar de manege en/of de wandeling enkel nog in stap te vervolgen. Dit kan vooraf niet altijd voorzien worden en de manege geeft dan ook geen financiële compensatie voor verloren wandeltijd.