Voorwaarden

Inschrijvingen voor activiteiten, bestellingen en verzekeringsaanvragen zijn pas geldig/compleet wanneer de status in ons systeem (‘Mijn Sint-Jorishoeve’) verandert naar de definitieve status. Dit houdt meestal in dat de betaling geverifiëerd is door de verantwoordelijke persoon van de manege*.

Wanneer is mijn inschrijving, aanvraag of bestelling geldig?

Bestelde producten, aangevraagde verzekeringen en inschrijvingen voor activiteiten kunnen enkel geannuleerd worden zolang er nog niet betaald is. Daarna kunnen wij* niet meer annuleren en er wordt ook geen geld terugbetaald**. Voorschotten worden nooit terugbetaald.


Je inschrijving of bestelling is niet geldig in geval van niet-betaling voor de verplichte datum van voorschot en/of volledig bedrag. De manege* heeft dan het recht om je inschrijving of bestelling te annuleren.
* Hiermee wordt bedoeld: de vzw Sint-Jorishoeve, Emmanuel Fillet, de webmaster van deze website, de lesgevers en begeleiders in opdracht van de vzw Sint-Jorishoeve.

** Uitzondering: Bij inschrijvingen voor activiteiten in duidelijk en bewezen geval van overmacht. De manege* heeft het recht bewijs te vragen van de reden van annulatie en de annulatie te weigeren indien hieraan niet voldaan kan worden.

Annuleringsvoorwaarden