Voorwaarden

Inschrijvingen voor activiteiten, bestellingen en verzekeringsaanvragen zijn pas geldig/compleet wanneer de status in ons systeem (‘Mijn Sint-Jorishoeve’) verandert naar de definitieve status. Dit houdt meestal in dat de betaling geverifiëerd is door de verantwoordelijke persoon van de manege*.

Wanneer is mijn inschrijving, aanvraag of bestelling geldig?

Bestelde producten, aangevraagde verzekeringen en inschrijvingen voor activiteiten kunnen enkel geannuleerd worden binnen de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Indien wij* binnen deze termijn geen schriftelijke en ondubbelzinnige melding van annulering van je ontvangen hebben wordt er geen terugbetaling meer uitgevoerd (om welke reden dan ook). Het staat de inschrijver vrij om zelf een annulatieverzekering af te sluiten.

Je inschrijving of bestelling is niet geldig in geval van ontijdige betaling van voorschot en/of volledig bedrag. De manege* heeft dan het recht om je inschrijving of bestelling te annuleren en in voorkomend geval door te geven aan andere gegadigden. De uiterste betaaldatum wordt steeds door de manege* gecommuniceerd, maar het is je eigen verantwoordelijkheid om dit na te vragen in geval van onduidelijkheid.* Hiermee wordt bedoeld: de vzw Sint-Jorishoeve, Emmanuel Fillet, de webmaster van deze website, de lesgevers en begeleiders in opdracht van de vzw Sint-Jorishoeve.

Annuleringsvoorwaarden