Wat mag ik doen met inhoud op deze website en andere inhoud van de manege?

Alle inhoud op deze website, onze facebookpagina's (https://www.facebook.com/manegesintjorishoeve en https://www.facebook.com/groups/sintjorishoeve) en onze YouTube account (https://www.youtube.com/user/manegesintjorishoeve) is onderhevig aan deze copyrightvermelding.

Tekstinhoud mag vrij gekopiëerd worden mits duidelijke bronvermelding: ten minste de naam van de manege, url van onze website en datum van overname. Onze logo's mogen ook vrij gebruikt worden. Contacteer ons, wij voorzien je van het juiste logo. Heb je extra inhoud nodig, ben je ook welkom om contact met ons op te nemen.

Foto’s en video's mogen enkel vrij gekopiëerd worden indien er geen personen herkenbaar op de foto of video staan. Anders heb je een voorafgaandelijke toestemming van deze personen nodig (schriftelijk of ev. stilzwijgend indien je deze mensen goed kent). Dit om de privacy van de mensen op die foto of video te vrijwaren. Er moet niettemin altijd een duidelijke bronvermelding bij de gekopiëerde inhoud geplaatst worden: ten minste de naam van de manege, url van onze website en datum van overname.

De manege* behoudt zich het recht om deze copyrightvermelding ten allen tijde aan te passen zonder expliciete mededeling.


* Hiermee wordt bedoeld: de vzw Sint-Jorishoeve, Emmanuel Fillet, de webmaster van deze website, de lesgevers en begeleiders in opdracht van de vzw Sint-Jorishoeve.

Je foto op de website

Iedereen die een gedeelte van zijn tijd in de manege doorbrengt of doorgebracht heeft, loopt kans op het verschijnen van zijn foto op de website. Indien je problemen hebt met een verschenen foto, gelieve ons* dan via mail hiervan op de hoogte te stellen. Mits vermelding van je naam en de reden van het ongemak, zullen wij* samen met jou een oplossing trachten te vinden. Wij houden ons niet aansprakelijk voor foto's die op alle andere websites geplaatst zijn.

Merk op dat wij* het kopiëren van foto’s waarop er herkenbaar personen staan niet automatisch toestaan (zie copyrightvermelding). Indien je problemen heeft met een op een andere website verschenen foto dien je je te wenden tot de webmaster van die site.

De manege* heeft het recht om video's die in de manege opgenomen zijn op de website en op YouTube te plaatsen. De manege* houdt zich niet verantwoordelijk voor video’s die op alle andere websites dan deze geplaatst zijn. Indien je problemen hebt met een verschenen video, gelieve ons* dan via mail hiervan op de hoogte te stellen. Mits vermelding van je naam en de reden van het ongemak, zullen wij* samen met jou een oplossing trachten te vinden.

Iedereen die een gedeelte van zijn tijd in de manege doorbrengt of doorgebracht heeft gaat stilzwijgend akkoord met deze bepalingen.


* Hiermee wordt bedoeld: de vzw Sint-Jorishoeve, Emmanuel Fillet, de webmaster van deze website, de lesgevers en begeleiders in opdracht van de vzw Sint-Jorishoeve.