Betaalmogelijkheden

De les/wandeling dient dezelfde dag in de kantine te worden betaald.

• Cash
• Laten aftekenen op abonnement
• Cadeaubon inleveren

Ben je je abonnement vergeten, betaal je die keer gewoon cash. Heb je ook onvoldoende cash geld bij je, ga je even geld halen (thuis of uit bankautomaat) en keer je alsnog dezelfde dag terug om te betalen tijdens de openingsuren van de kantine.

De les dient ook (volledig) betaald te worden in geval

• De ruiter (of ouders) beslist de les/wandeling niet te starten of vroegtijdig stop te zetten, om welke reden dan ook (b.v. angst, blessure, …).
• De lesgever/begeleider of de verantwoordelijke van de manege beslist de les/wandeling voor de ruiter stop te zetten of de ruiter te weigeren in de les/wandelgroep, op grond van het niet naleven van het reglement.
• Bij het besluit van ruiter zelf, ouder, lesgever/begeleider of verantwoordelijk persoon van de manege om de ruiter geen toegang te geven tot de les/wandeling niet te betreden of vroegtijdig stop te zetten indien dit noodzakelijk is voor de veiligheid van de andere ruiters.
• Bij het besluit van ruiter zelf, ouder, lesgever/begeleider of verantwoordelijk persoon van de manege om de ruiter geen toegang te geven tot de les/wandeling of vroegtijdig stop te zetten na val van de ruiter of enige andere blessure van ruiter of begeleidende ouder.
• Bij het besluit van ruiter, ouder, lesgever/begeleider of verantwoordelijk persoon van de manege om de ruiter geen toegang te geven tot de les/wandeling of vroegtijdig stop te zetten omwille van manken of andere blessure van het paard.
• De wandeling ingekort wordt vanwege weersomstandigheden of om andere redenen (bv. ongeval).

De verantwoordelijk persoon van de manege kan als gunst een uitzondering op deze regels toestaan.

De les/wandeling moet niet betaald worden bij formele aflassing door de verantwoordelijk persoon van de manege, b.v. door weersomstandigheden. Zie ook de pagina "In- en uitschrijven".

Prijzen

Voor een groepsles (1 uur) of begeleide wandeling (+/- 1,5 uur):

• Met manegepaard: €17,-
• Met pensionpaard: €12,-
• Met paard van buitenaf: €13,-
• Uitzondering: voor de niveau-overstijgende lessen betaal je €22,- (€17,- met pensionpaard, €18,- met paard van buitenaf)


De duur van de begeleide wandeling schommelt rond de 1,5 uur maar is niet exact en hangt af van de gekozen route, of er kan gedraafd en gegaloppeerd worden (hangt af van de bodem en de capaciteiten van de wandelgroep), etc.
De manege kan beslissen een korting toe te kennen (bv. bij de verjaardag van de ruiter). Dit kan door de ruiter/ouder niet als een verworven recht worden beschouwd.

Werkwijze verjaardagskorting

In de week van je verjaardag krijg je op vertoon van je identiteitskaart een korting van €4,- op groepslessen en wandelingen van de manege.

De korting wordt niet toegekend in geval van betaling met cadeaubon, maar bij het aftekenen van het abonnement krijg je wel gewoon de €4,- contant terugbetaald.

Voorwaarden gebruik abonnement

• Aangekochte abonnementen worden niet meer terugbetaald.
• De ruiter is verantwoordelijk voor het bijhouden van het abonnement.
• Het abonnement is enkel geldig wanneer gepresenteerd in goede staat.
• Bij verlies of beschadiging wordt het abonnement niet vergoed door de manege.
• Zonder handtekening van een medewerker van de manege op de voorziene plaats en in niet-uitwisbare inkt is het abonnement ongeldig.
• De datum van aankoop dient ingevuld te zijn met niet-uitwisbare inkt. Anders is het abonnement ongeldig.
• Het abonnement is geldig tot 1 jaar na de aankoopdatum.
• Het abonnement dient enkel ter betaling van reeds ingeschreven lessen/wandelingen. Houder zijn van een abonnement betekent niet dat je ingeschreven bent voor lessen/wandelingen. Zie ook de pagina "In- en uitschrijven".

Voorwaarden gebruik cadeaubon

• Aangekochte cadeaubonnen worden niet meer terugbetaald.
• De ruiter is verantwoordelijk voor het bijhouden van de cadeaubon.
• De cadeaubon is enkel geldig wanneer gepresenteerd in goede staat.
• Bij verlies of beschadiging wordt de cadeaubon niet vergoed door de manege.
• Zonder handtekening van een hiertoe bevoegde medewerker van de manege op de voorziene plaats en in niet-uitwisbare inkt is de cadeaubon ongeldig. De bon wordt immers ondertekend bij betaling.
• De inhoud van de bon (wat krijgt de ruiter) dient ingevuld te zijn met niet-uitwisbare inkt. Anders is de cadeaubon ongeldig.
• De datum van aankoop van de bon dient ingevuld te zijn met niet-uitwisbare inkt. Anders is de cadeaubon ongeldig.
• De cadeaubon is geldig tot 1 jaar na de aankoopdatum.
• De cadeaubon dient enkel ter betaling van reeds ingeschreven lessen/wandelingen. Houder zijn van een cadeaubon betekent niet dat je ingeschreven bent voor lessen/wandelingen. Zie ook de pagina "In- en uitschrijven".