De huis- en veiligheidsregels zijn na te leven door iedereen: ruiters, ouders, pensionklanten, kantineklanten en alle andere bezoekers. Dit om de manege voor iedereen een aangename plaats te houden en voor de veiligheid van iedereen.

De manege is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. In geval van ongeval dient de persoonlijke verzekering "lichamelijke ongevallen" van het slachtoffer te worden aangesproken. N.B.: Een zulke verzekering kan via de manege afgesloten worden.

Orde en netheid

Afval in de daartoe voorziene vuilnisbakken.
• Drankflesjes, koffiekopjes, ... dienen steeds teruggebracht te worden naar de kantine.
• Zorg er als ouder voor dat je kinderen hun afval weggooien en hun drankflesjes terugbrengen. Anders wordt de manege één grote vuilnisbelt. Denk hierbij aan rietjes, chipszakjes, koekpapiertjes, etc.
• Er is een toilet, dus maak hier gebruik van en laat je urine niet zomaar ergens anders achter. Was je handen na elk toiletbezoek.
• Leen je materiaal van de manege, wordt dit materiaal met zorg behandeld en direct na gebruik terug correct op de plaats weggelegd. Denk aan halsters, borstels, zweepjes, springbalken, kegels, tennisballen, etc.

Roken

• De manege is volledig rookvrij met uitzondering van de daartoe voorziene plaatsen: de rokersruimte van de kantine, het terras van de kantine, de opklaptafeltjes onder de poort.
• Gooi sigarettenpeuken steeds in de asbak: zeker niet in het zand van de piste, in de duiker, etc.

Paarden en veiligheid

Lopen of roepen in de buurt van paarden (stallen, piste, binnenplein, …) is ten strengste verboden. Dit voor het welzijn van de paarden.
Kleine kinderen mogen niet in stalgangen of piste komen voor hun eigen veiligheid.
• De opslagruimtes van de manege, de staanplaatsen van de machines, de mesthoop en de stro- en hooibalen zijn geen speeltuin en daar blijven we dan ook weg. Het is gevaarlijk hier rond te hangen of te spelen.
• Hou als ouder je kinderen steeds in de gaten en laat ze niet vrij rondlopen in de manege.
• De stallen niet betreden, de paarden niet aanraken en zeker niet voederen of snoepjes geven zonder toestemming van de eigenaar van dat paard. Voor manegepaarden is de manege de eigenaar en er zijn regels opgesteld (zie verder in de rest van het reglement). In beginsel mogen ook aan de manegepaarden geen snoepjes gegeven worden (hier is een uitzondering voor die verder in het reglement aan bod komt).
• Hou als bezoeker min. 2 meter afstand van een paard, ook al wordt het begeleid door een ruiter. Blijf als bezoeker uit de stalgangen wanneer de lespaarden in of uit de piste komen.
• Honden aan de leiband en niet in de buurt van paarden laten komen. Honden niet in of rond de piste.
• Was je handen na elk manegebezoek.
• Elke bezoeker, ruiter, ouder, etc. is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een persoonlijke ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. De manege en zijn/haar medewerkers en vrijwilligers zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Gedragscodes Ethisch sporten