1. Wanneer kan de piste gehuurd worden en tegen welke prijs?

Bekijk het uurrooster van de piste (PDF).

Merk op dat het pisterooster op regelmatige basis kan veranderen (bv. als een pensionklant een vast uur krijgt). Raadpleeg het daarom steeds vooraleer je naar de manege komt.

Er zijn verschillende uursoorten terug te vinden op het rooster, elk met hun eigen doel en prijs.

Vrij, onderling te regelen (lichtgroen)

De beide pistes zijn tijdens deze uren beschikbaar voor vrij rijden, voor pensionpaarden en voor paarden van buitenaf. Ze kunnen niet gereserveerd worden en zijn open voor iedereen. Wij rekenen op veel goede wil en wederzijds respect. Ga bijvoorbeeld niet longeren tijdens dit uur. Privélessen tijdens deze uren zijn niet toegestaan.

• Prijs "Vrij rijden": €5,- per paard van buitenaf, gratis voor pensionklanten

Vrij, enkel pension (donkergroen)

De beide pistes zijn tijdens deze uren beschikbaar voor vrij rijden, maar enkel voor pensionpaarden. Ze kunnen niet gereserveerd worden, maar wij rekenen erop dat dit onderling kan geregeld worden met veel goede wil en wederzijds respect. Ga bijvoorbeeld niet longeren tijdens dit uur. Privélessen tijdens deze uren zijn niet toegestaan.

Enkel reservatie via Manu (oranje)

Dit zijn uren die voorbehouden zijn door Manu, bijvoorbeeld voor een groepsreservatie. Deze kunnen enkel gebruikt worden mits voorafgaandelijke toestemming van Manu. Reservatie kan dus enkel via Manu. De huurder bepaalt of hij/zij in de binnen- of buitenpiste rijdt maar kan tijdens het uur niet wisselen van piste. De andere piste kan door pensionklanten gebruikt worden voor vrij rijden.

• Prijs "Individueel huren van de piste": €10,- voor alle ruiters samen (ook voor pensionklanten)

Als de huurder meer dan 10 min. te laat in de piste toekomt vervalt het recht op individueel gebruik van de piste en mogen andere ruiters die zich in de piste bevinden niet meer weggestuurd worden.

Is de piste niet verhuurd op deze uren, mag deze door de pensionklanten gebruikt worden voor vrij rijden. Dit weet je dus pas zeker 10 min. na aanvang van het uur.

Vast uur per pensionklant (geel)

Elk pensionpaard heeft recht om op een vaste moment een piste te gebruiken, inbegrepen in het stalgeld. De eigenaar bepaalt of hij/zij in de binnen- of buitenpiste rijdt maar kan tijdens het uur niet wisselen van piste. De andere piste kan door andere pensionklanten gebruikt worden voor vrij rijden.

Als de ruiter met pensionpaard meer dan 10 min. te laat in de piste toekomt vervalt het recht op individueel gebruik van de piste en mogen andere ruiters die zich in de piste bevinden niet meer weggestuurd worden.

Het spreekt vanzelf dat jullie onderling afspraken mogen maken, bv. dat iemand anders ook mee mag rijden in je eigen uur.

Uren groepslessen van de manege (rood)

De piste is ter beschikking van de manege en kan niet gehuurd worden. De manege bepaalt of de les doorgaat in binnen- of buitenpiste en kan ook tijdens het uur wisselen van piste. De andere piste kan door pensionklanten gebruikt worden voor vrij rijden.

2. Hoe reserveren?

De uren "vrij rijden" (groen op het rooster) moeten niet gereserveerd worden. De voorbehouden uren "individueel rijden" (oranje op het rooster) moeten op voorhand telefonisch gereserveerd worden bij Manu. Het is niet mogelijk de piste te reserveren in combinatie met een manegepaard. De manegepaarden lopen in principe enkel in groepslessen of begeleide wandelingen van de manege.

3. Belangrijke afspraken

• We leven steeds de huis- en veiligheidsregels stipt na.
• Iedereen die in de piste rijdt dient de afspraken voor het samen rijden in de piste te kennen en na te leven: op deze website vind je een duidelijk overzicht.
• Je paard draagt steeds een passend en paardvriendelijk harnachement.
• De ruiter draagt een ruiteruitrusting en is hierbij verplicht een helm (toc) te dragen tijdens het rijden en zeker t.a.v. manegeruiters ("goede voorbeeld").
• Het is verboden de piste te gebruiken indien dit de veiligheid van andere pistegebruikers in gevaar brengt.
• Het is verboden acties te ondernemen die de veiligheid van mensen of andere paarden kunnen in het gedrang brengen (bv. te losse bandages dragen, gaan galopperen terwijl een ander paard erg onrustig is, vlak voor iemand in rijden, …).
• Het is verboden de piste te gebruiken wanneer er een aanzienlijke kans is dat je paard de infrastructuur zal beschadigen (bv. platen tegen de wand), of acties te ondernemen die dit kunnen teweeg brengen.
• De poort van de binnenpiste moet zoveel mogelijk dicht blijven zodat het niet te stoffig wordt in de piste. Doe dit uit respect voor de ruiters die na je komen. Doe je de poort toch even open terwijl je rijdt, doe ze achteraf dan zo snel mogelijk weer volledig dicht.
• De betaling dient, in voorkomend geval, dezelfde dag in de kantine te gebeuren tijdens de openingsuren.
• Het is mogelijk dat de manege sporadisch "vrije uren" (groen op het rooster) of voorbehouden uren "individueel rijden" (oranje op het rooster) bezet om een activiteit of groepsles te organiseren. Dit wordt steeds op voorhand per mail of in de facebookgroep voor pensionklanten aangekondigd.
• Gebruik je als pensionklant je vast uur op een bepaalde datum niet? Zet dit dan zsm. in de facebookgroep voor pensionklanten. Zo kan de piste misschien nog benut worden door andere gegadigden.

4. Privélessen

De manege organiseert zelf geen privélessen, maar staat toe dat er privéles gegeven wordt in de piste mits de piste individueel gereserveerd wordt (oranje uur op het rooster of geel uur voor pensionklanten). Tijdens vrije uren (groen op het pisterooster) kunnen dus geen privélessen georganiseerd worden.

Dit kan zowel met een eigen lesgever als met een lesgever van de manege.

Het is niet toegestaan om als pensionklant privéles te geven aan ruiters van de manege, of aan mogelijke klanten van de manege.

De prijs van de les wordt dus bepaald door het (eventuele) huurgeld van de piste en de prijs van de lesgever. De manege is niet verantwoordelijk voor de financiën van de lesgever. Enkel de betaling van het huurgeld van de piste dient, in voorkomend geval, in de kantine te worden betaald.

Het is niet mogelijk privéles te volgen met een manegepaard. De manegepaarden lopen in principe enkel in de groepslessen en begeleide wandelingen van de manege.