1. Leeftijd

De ruiter voldoet aan de minimale leeftijd, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken met de verantwoordelijk persoon van de manege. Zie verder de pagina "Lesniveaus" voor meer informatie over de verschillende groepen.

• Hippische begeleiding: Min. 7 jaar
• Introd. tot paardrijden, Beginners, Halfgevorderden, Gevorderden: Min. 8 jaar
• Springles niveau A, Springles niveau B: Min. 10 jaar

Ruiters onder de 12 jaar die nog niet alle taken voor en na de les zelfstandig kunnen uitvoeren, dienen te worden begeleid door een persoon die dit wel kan. Deze persoon dient dus elders ervaring te hebben opgedaan of samen met de ruiter de instaplessen van de manege te hebben doorlopen.

Ook al heeft de ruiter fysiek de juiste leeftijd, veel hangt af van de mentale leeftijd. Bij jonge kinderen die willen beginnen paardrijden evalueren we periodiek of de ruiter al klaar is voor de gewone lessen dan wel of de les "Introd. tot paardrijden" of "Hippische begeleiding" beter past.

De wettelijke minimumleeftijd om mee te gaan op begeleide wandelingen van de manege is 12 jaar (ook in geval van deelname met eigen paard).

2. Gewicht

Volgende maxima worden gehanteerd voor deelname met onze manegepaarden:

• Een maximum gewicht van 95kg
• Gewicht gedeeld door lengte (in cm) is maximum 0,50. Bijvoorbeeld: 50kg / 100cm = 0,50 dus iemand die 50kg weegt moet min. 1m lang zijn of iemand die 1m lang is mag max. 50kg wegen.

We gaan je in normale omstandigheden niet op een weegschaal gaan laten staan of je lengte meten, maar we vragen je voor het welzijn van onze paarden zelf deze richtlijn na te leven. In overleg met de manege kunnen hier voor gevorderde ruiters (die het paard minder storen tijdens het rijden) uitzonderingen gemaakt worden.

3. Ingesteldheid

Een correcte ingesteldheid is onontbeerlijk. Niet alles kan en zal altijd lopen zoals jij het liefst had gezien. Ook moet er rekening gehouden worden met de lesgever, de mederuiters, de vrijwilligers van de manege, het materiaal van de manege, etc.

Enkele voorbeelden waarmee je rekening mee moet houden:

• Paarden kunnen mank lopen of ziek zijn.
• Paarden kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen in de stal of tijdens het rijden.
• Niet elke les zal perfect verlopen: ook hetgeen er misloopt is leerrijk en wat je leert kan je toepassen in volgende lessen.
• Omdat er ook andere ruiters in de les zitten zal de les mogelijk niet voor de volle 100% aansluiten bij jouw kennen en kunnen. De lesgever tracht dit wel zo goed mogelijk te ondervangen.
• Je kan niet elke les/wandeling rijden met je lievelingspaard of -pony.
• De verzorging van de paarden voor en na de les/wandeling is even belangrijk dan het feit dat je er tijdens de les/wandeling op kan rijden.
• Het materiaal waar de manege over beschikt wordt door ons aan jou uitgeleend, en moet dus met zorg behandeld worden.
• Werken met paarden is soms niet makkelijk of fysiek zwaar. Ook dan moet er de nodige motivatie van ruiter en ouder getoond worden.
• Openstaan voor sociaal contact met de andere ruiters maakt het paardrijden extra leuk.

4. Paardrijtechnische capaciteiten

Er is geen minimum lesniveau in onze manege, maar voor ruiters moeten natuurlijk wel voldoen aan het vereiste niveau van de les/wandeling waarvoor ze zich inschrijven. Bekijk de pagina "Lesniveaus" in het reglement van de groepslessen voor meer informatie wat je in elk niveau moet kennen en kunnen.

Voor sommige wandelingen is minimum het niveau ‘Halfgevorderde’ in onze groepslessen vereist, voor andere wandelingen minimum het niveau ‘Gevorderden’.

Heb je nog nooit in onze lessen gereden, zullen we je (als we dat nodig of nuttig achten) vragen eerst eens een proefles mee te rijden in onze groepslessen, om je niveau te kunnen inschatten. Meer informatie over inschrijven voor groepslessen of wandelingen vind je op op onze website.

5. Communicatie

Je leest alle mails van de manege grondig na, want de manege stuurt regelmatig belangrijke informatie over je lessen/wandelingen (of die van je kind), activiteiten of de werking van de manege in het algemeen.

De manege heeft ook verschillende community groepen op Facebook. Deelname hieraan is niet verplicht maar wel aan te raden zodat je op een leuke manier op de hoogte blijft van wat er leeft in en rond de manege. De berichtjes in deze groepen komt immers niet enkel van de manege maar ook van collega-ruiters, -ouders, -pensionklanten, etc.

Algemene groep "Manege Sint-Jorishoeve - Community"
Groep voor pensionklanten

6. Verdere reglementering naleven

Als je (of je zoon/dochter) deelneemt aan de groepslessen of begeleide wandelingen van de manege ga je akkoord met alle onderdelen van het reglement en zal je dit naleven (ook als ouder). Enkele voorbeelden uit de rest van het reglement (inclusief huis- en veiligheidsregels):

• De ruiter draagt een degelijke uitrusting zoals vooropgesteld door de manege.
• De ruiter (en ouders) maakt de nodige tijd voor het manegebezoek.
• De ruiter neemt zijn/haar verantwoordelijkheden op voor de verzorging van het paard.
• De ruiter loopt niet direct na de les/wandeling weg, maar voltooit eerst alle taken.
• De les/wandeling wordt tijdig betaald.
• De ruiter leeft de huisregels na.
• De ruiter (en ouders) is verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid. De lesgever/begeleider of de manege kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen.
• Etc.