Voorwaarden om deel te nemen

Activiteitspecifieke voorwaarden

Bij een activiteit zijn mogelijk voorwaarden gespecifieerd waaraan je moet voldoen om te mogen deel te nemen.

Enkele voorbeelden die mogelijk terugkomen:

• Minimale leeftijd.
• Minimaal lesniveau.
• Beperking in de mogelijkheid tot deelname met manegepaard.
• Etc.

En je moet natuurlijk akkoord zijn met de inhoud van de activiteit, we gaan ervan uit dat je enkel inschrijft als de activiteit je aanspreekt.

Algemene voorwaarden

Bekijk de algemene annulatievoorwaarden op onze website. Wat hier staat vloeit rechtstreeks uit de definitie van inschrijven, zijnde het engagement tot deelname aan de activiteit.

Samenvatting:

• Betalen binnen de betaaltermijn.
• Terugbetaling over het algemeen niet mogelijk.

In- en uitschrijven

Hoe en vanaf wanneer je kan inschrijven staat steeds vermeld bij de informatie over de activiteit op onze website.

Bij de informatie over de activiteit staat ook vermeld hoeveel, hoe en tegen wanneer moet betaald worden. Je krijgt dit ook nog eens te zien bij de bevestiging van de inschrijving. Meestal wordt gevraagd direct bij inschrijving te betalen via overschrijving. Deze beslissing vloeit rechtstreeks voort uit de definitie van inschrijven, zijnde het engagement tot deelname aan de activiteit. Bij gebrek aan betaling wordt de inschrijving geannuleerd en kan je plaats worden doorgegeven aan een andere geïnteresseerde.

In onze algemene annuleringsvoorwaarden staat omschreven dat een inschrijving niet meer terugbetaald kan worden, om welke reden dan ook. Het gaat hier immers niet over zulke grote bedragen als wanneer je bv. een reis zou boeken. Hoe dan ook, het staat je vrij om zelf een annulatieverzekering af te sluiten.

Betalen

Bij de informatie over de activiteit staat ook vermeld hoeveel, hoe en tegen wanneer moet betaald worden. Je krijgt dit ook nog eens te zien bij de bevestiging van de inschrijving. Meestal wordt gevraagd direct bij inschrijving te betalen via overschrijving. Deze beslissing vloeit rechtstreeks voort uit de definitie van inschrijven, zijnde het engagement tot deelname aan de activiteit. Bij gebrek aan betaling wordt de inschrijving geannuleerd en kan je plaats worden doorgegeven aan een andere geïnteresseerde.

In onze algemene annuleringsvoorwaarden staat omschreven dat een inschrijving niet meer terugbetaald kan worden, om welke reden dan ook. Het gaat hier immers niet over zulke grote bedragen als wanneer je bv. een reis zou boeken. Hoe dan ook, het staat je vrij om zelf een annulatieverzekering af te sluiten.

De verantwoordelijk persoon van de manege kan als gunst uitzonderingen toestaan op deze regeling.

Mijn gegevens en privacy

Iedereen die aan onze ruiteractiviteiten deelneemt geeft zijn/haar gegevens aan ons door via de inschrijvingstool, via formulieren, mail, sms of mondeling. Hoe zit dit net met gegevensverwerking? Meer info vind je in ons privacy statement. Als je gebruik maakt van onze diensten ga je hiermee akkoord.

Helpen bij activiteiten

Wij doen voor veel activiteiten beroep op vrijwilligers. Meestal sturen we op voorhand een mail rond of zetten we een oproep op Facebook. Maar je mag de verantwoordelijk persoon natuurlijk ook zelf contacteren.

Wat moet ik doen?

Bij kampen begeleid je de ruiters gedurende de kampactiviteiten en help je de lesgevers, kookmoeders, etc. in hun bezigheden.

Bij evenementen zoals de clubwedstrijd zijn er diverse taken die door vrijwilligers uitgevoerd worden: helpen in de stallen, helpen met opstappen, de parking in goede banen leiden, etc.

Hoe kan ik me opgeven om te helpen?

Je kan je bij de verantwoordelijk persoon van de manege opgeven om te helpen.

Vermeld ook altijd wanneer je precies beschikbaar bent: bij kampen kan je je opgeven per halve dag, bij evenementen geef je de periode op de dag aan wanneer je kan helpen. Belangrijk is dat je dan ook daadwerkelijk beschikbaar bent (dus niet moet gaan kijken naar de kerstshow van je dochter, iemands wedstrijdproef voorlezen, etc.).

Praktisch

Als je je opgeeft om te komen helpen betekent het dat we op je rekenen. Het is dus niet helemaal vrijblijvend.

Enkele dagen voor de activiteit ontvang je van ons een mail of bericht met je planning. Neem de communicatie van de manege altijd grondig door, want er staat in wanneer jij verwacht wordt en wat je precies moet doen.

Wanneer je komt helpen krijg je afhankelijk van de duur van je shift(en) één of meerdere gratis drankjes, al dan niet een maaltijd en er worden door de verantwoordelijk persoon één of meerdere vakjes afgetekend op je vrijwilligerskaart waarmee je kan sparen voor een gratis les.

En natuurlijk trachten we het helpen zo leuk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld doordat je doorgaans niet alleen op een post moet staan, je kennis kan maken met andere ruiters en vrijwilligers van de manege, door pauzes te voorzien, en bovenal simpelweg door de leuke sfeer.